Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku
Statut
Kontakt
Dane adresowe
Praca
Stanowisko ds. kadr - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. ksiegowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - unieważniona
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości-zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Główny specjalista ds. księgowości
Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego
Zarządzenia Dyrektora
Zarządzenie nr 1/2018
Zarządzenie nr 2/2018
Zarządzenie nr 3/2018
Zarządzenie nr 4/2018
Zarządzenie nr 5/2018
Zarządzenie nr 6/2018
Zarządzenie nr 7/2018
Zarządzenie nr 8/2018
Zarządzenie nr 9/2018
Sprawozdania finansowe
2018
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych

DokumentOdwiedzin
Redakcja8414
Uchwała Nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Słupskiego Centrum Usług Wspólnych" oraz nadania jej statutu1314
Dane adresowe2173
Statut1251
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2018 - Stanowisko ds. kadr1034
4
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości1018
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac745
Informacja o wynikach naboru1107
Informacja o wynikach naboru1198
Informacja o wynikach naboru943
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości883
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 5/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac999
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego715
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego615
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 6/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac654
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 7/SCUW/2018 - Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu1353
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego639
Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Słupskiego Centrum Usług Wspólnych784
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze ds: kadr, płac, księgowości w Słupskim Centrum Usług Wspólnych627
Informacja o wynikach naboru750
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 8/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości589
Informacja o wynikach naboru638
Informacja o wynikach naboru702
Informacja o wynikach naboru773
Informacja o wynikach naboru662
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 9/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac555
Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeia naborów na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości w Słupskim Centrum USług Wspólnych617
Stanowisko ds. księgowości552
Informacja o wynikach naboru531
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości285
Informacja o wynikach naboru504
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości309
Informacja o wynikach naboru522
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości534
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2019 - Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu617
Unieważnienie procedury naboru nr 4/SCUW/2019 z dnia 29.04.2019 r.314
Informacja o wynikach naboru369
Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy ds. administracji i obsługi sekretariatu 5/SCUW/2019 z dnia 30.04.2019 r.701
Bilans jednostki126
Bilans jednostki217
Zestawienie zmian w funduszu jednostki167
Rachunek zysków i strat183
Informacja dodatkowa179
416
Informacja o wynikach naboru316
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 6/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości468
157
576
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy774
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2020433
Razem41006

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 41469