Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku
Statut
Kontakt
Dane adresowe
Praca
Stanowisko ds. kadr - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. ksiegowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - unieważniona
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego
Zarządzenia Dyrektora
Zarządzenie nr 1/2018
Zarządzenie nr 2/2018
Zarządzenie nr 3/2018
Zarządzenie nr 4/2018
Zarządzenie nr 5/2018
Zarządzenie nr 6/2018
Zarządzenie nr 7/2018
Zarządzenie nr 8/2018
Zarządzenie nr 9/2018
Sprawozdania finansowe
2018
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych

DokumentOdwiedzin
Redakcja5351
Uchwała Nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Słupskiego Centrum Usług Wspólnych" oraz nadania jej statutu794
Dane adresowe1298
Statut584
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2018 - Stanowisko ds. kadr798
4
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości736
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac569
Informacja o wynikach naboru790
Informacja o wynikach naboru829
Informacja o wynikach naboru699
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości699
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 5/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac816
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego357
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego297
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 6/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac454
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 7/SCUW/2018 - Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu1147
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego301
Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Słupskiego Centrum Usług Wspólnych427
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze ds: kadr, płac, księgowości w Słupskim Centrum Usług Wspólnych318
Informacja o wynikach naboru499
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 8/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości428
Informacja o wynikach naboru387
Informacja o wynikach naboru476
Informacja o wynikach naboru530
Informacja o wynikach naboru429
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 9/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac370
Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeia naborów na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości w Słupskim Centrum USług Wspólnych262
Stanowisko ds. księgowości394
Informacja o wynikach naboru332
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości115
Informacja o wynikach naboru293
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości103
Informacja o wynikach naboru260
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości363
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2019 - Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu183
Unieważnienie procedury naboru nr 4/SCUW/2019 z dnia 29.04.2019 r.126
Informacja o wynikach naboru144
Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy ds. administracji i obsługi sekretariatu 5/SCUW/2019 z dnia 30.04.2019 r.535
Bilans jednostki17
Bilans jednostki34
Zestawienie zmian w funduszu jednostki18
Rachunek zysków i strat16
Informacja dodatkowa19
47
Informacja o wynikach naboru69
Razem23717

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 24180