Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku
Statut
Kontakt
Dane adresowe
Praca
Stanowisko ds. kadr - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. ksiegowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - unieważniona
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości-zakończone
Stanowisko ds. księgowości
Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego
Zarządzenia Dyrektora
Zarządzenie nr 1/2018
Zarządzenie nr 2/2018
Zarządzenie nr 3/2018
Zarządzenie nr 4/2018
Zarządzenie nr 5/2018
Zarządzenie nr 6/2018
Zarządzenie nr 7/2018
Zarządzenie nr 8/2018
Zarządzenie nr 9/2018
Sprawozdania finansowe
2018
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych

DokumentOdwiedzin
Redakcja6248
Uchwała Nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Słupskiego Centrum Usług Wspólnych" oraz nadania jej statutu934
Dane adresowe1550
Statut738
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2018 - Stanowisko ds. kadr859
4
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości806
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac604
Informacja o wynikach naboru877
Informacja o wynikach naboru920
Informacja o wynikach naboru768
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości739
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 5/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac862
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego437
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego367
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 6/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac499
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 7/SCUW/2018 - Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu1196
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego366
Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Słupskiego Centrum Usług Wspólnych505
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze ds: kadr, płac, księgowości w Słupskim Centrum Usług Wspólnych376
Informacja o wynikach naboru556
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 8/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości465
Informacja o wynikach naboru458
Informacja o wynikach naboru533
Informacja o wynikach naboru594
Informacja o wynikach naboru484
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 9/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac413
Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeia naborów na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości w Słupskim Centrum USług Wspólnych322
Stanowisko ds. księgowości430
Informacja o wynikach naboru385
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości151
Informacja o wynikach naboru340
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości150
Informacja o wynikach naboru322
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości408
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2019 - Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu482
Unieważnienie procedury naboru nr 4/SCUW/2019 z dnia 29.04.2019 r.177
Informacja o wynikach naboru206
Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy ds. administracji i obsługi sekretariatu 5/SCUW/2019 z dnia 30.04.2019 r.573
Bilans jednostki30
Bilans jednostki80
Zestawienie zmian w funduszu jednostki47
Rachunek zysków i strat53
Informacja dodatkowa53
131
Informacja o wynikach naboru157
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 6/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości239
10
126
Razem28030

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 28493