Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku
Statut
Kontakt
Dane adresowe
Praca
Stanowisko ds. kadr - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. ksiegowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - unieważniona
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości-zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego
Zarządzenia Dyrektora
Zarządzenie nr 1/2018
Zarządzenie nr 2/2018
Zarządzenie nr 3/2018
Zarządzenie nr 4/2018
Zarządzenie nr 5/2018
Zarządzenie nr 6/2018
Zarządzenie nr 7/2018
Zarządzenie nr 8/2018
Zarządzenie nr 9/2018
Sprawozdania finansowe
2018
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych

DokumentOdwiedzin
Redakcja7893
Uchwała Nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Słupskiego Centrum Usług Wspólnych" oraz nadania jej statutu1200
Dane adresowe2008
Statut1125
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2018 - Stanowisko ds. kadr973
4
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości959
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac707
Informacja o wynikach naboru1049
Informacja o wynikach naboru1117
Informacja o wynikach naboru900
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości845
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 5/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac958
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego633
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego552
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 6/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac617
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 7/SCUW/2018 - Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu1303
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego558
Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Słupskiego Centrum Usług Wspólnych709
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze ds: kadr, płac, księgowości w Słupskim Centrum Usług Wspólnych567
Informacja o wynikach naboru706
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 8/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości560
Informacja o wynikach naboru593
Informacja o wynikach naboru653
Informacja o wynikach naboru722
Informacja o wynikach naboru624
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 9/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac513
Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeia naborów na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości w Słupskim Centrum USług Wspólnych542
Stanowisko ds. księgowości519
Informacja o wynikach naboru497
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości249
Informacja o wynikach naboru468
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości270
Informacja o wynikach naboru466
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości505
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2019 - Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu586
Unieważnienie procedury naboru nr 4/SCUW/2019 z dnia 29.04.2019 r.280
Informacja o wynikach naboru331
Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy ds. administracji i obsługi sekretariatu 5/SCUW/2019 z dnia 30.04.2019 r.667
Bilans jednostki97
Bilans jednostki180
Zestawienie zmian w funduszu jednostki136
Rachunek zysków i strat147
Informacja dodatkowa147
341
Informacja o wynikach naboru279
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 6/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości431
124
499
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy648
Razem37457

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 37920