Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Centrum Usług Wspólnych
Podstawa prawna
Kontakt
Praca
Trwające nabory
Archiwum naborów
Ogłoszenia
Zarządzenia Dyrektora
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
stan 01.01.2021
Wykaz wniosków i odpowiedzi udzielonych w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej
Informacja publiczna 2019
Informacja publiczna 2020
Informacja publiczna 2021
Informacja publiczna 2022
Informacja publiczna 2023

DokumentOdwiedzin
Redakcja33186
Uchwała Nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Słupskiego Centrum Usług Wspólnych" oraz nadania jej statutu3204
Dane adresowe10521
Statut3086
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2018 - Stanowisko ds. kadr2738
4
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości2652
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac2221
Informacja o wynikach naboru2781
Informacja o wynikach naboru2850
Informacja o wynikach naboru2555
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości2329
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 5/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac2580
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1/2018 - zakup sprzętu komputerowego2399
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2/2018 - zakup sprzętu komputerowego2049
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 6/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac2124
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 7/SCUW/2018 - Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu2705
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3/2018 - zakup sprzętu informatycznego2322
Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Słupskiego Centrum Usług Wspólnych2482
Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze ds: kadr, płac, księgowości w Słupskim Centrum Usług Wspólnych1351
Informacja o wynikach naboru2289
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 8/SCUW/2018 - Stanowisko ds. księgowości2073
Informacja o wynikach naboru2189
Informacja o wynikach naboru2254
Informacja o wynikach naboru2306
Informacja o wynikach naboru2315
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 9/SCUW/2018 - Stanowisko ds. płac2050
Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeia naborów na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości w Słupskim Centrum USług Wspólnych1343
Stanowisko ds. księgowości773
Informacja o wynikach naboru1997
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości1827
Stanowisko ds. ksiegowości - zakończone1970
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości2103
Informacja o wynikach naboru2069
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości1955
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2019 - Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu1985
Unieważnienie procedury naboru918
Unieważnienie procedury naboru895
Unieważnienie procedury naboru nr 4/SCUW/2019 z dnia 29.04.2019 r.1735
Informacja o wynikach naboru1809
Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy ds. administracji i obsługi sekretariatu 5/SCUW/2019 z dnia 30.04.2019 r.2183
Bilans jednostki1188
Bilans jednostki386
Zestawienie zmian w funduszu jednostki304
Rachunek zysków i strat338
Słupskie Centrum Usług Wspólnych3183
Słupskie Centrum Usług Wspólnych3326
Informacja o wynikach naboru1849
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 6/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości2185
Stanowisko ds. księgowości - zakończone1605
Informacja o wynikach naboru 7/SCUW/20192063
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 8/SCUW/2019-Główny specjalista ds. księgowości2827
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2020 z dnia 9 stycznia 2020- Stanowisko ds. księgowości2323
Informacja o wynikach naboru1989
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2020 z dnia 3 marca 2020-Stanowisko ds. księgowości1829
Informacja o wynikach naboru 2/SCUW/20201307
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2020 z dnia 09 kwietnia 2020r.- Stanowisko ds. księgowości2164
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r. - Stanowisko ds. księgowości2306
Przedszkole Miejskie nr 1"Zaczarowany Ogród" w Słupsku719
Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku698
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych2357
Przedszkole Miejskie nr 1"Zaczarowany Ogród" w Słupsku1196
Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku1094
Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku1147
Przedszkole Miejskie nr 4" Królestwo Skrzatów" w Słupsku1154
Przedszkole Miejskie nr 5 w Słupsku1114
Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku1119
Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku1138
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku1116
Przedszkole Miejskie nr 9 w Słupsku 1086
Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji"w Słupsku1095
Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku1168
Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku1107
Przedszkole Miejskie nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w Słupsku1135
Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku1103
Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku1224
Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek" w Słupsku 1082
Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubus Puchatek" w Słupsku1084
Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina w Słupsku 1097
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku1073
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 5/SCUW/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r. - Stanowisko ds. księgowości1568
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP2310
Informacja owynikach naboru 5/SCUW/20201023
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 7/SCUW/2019 - Stanowisko ds. księgowości1028
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2021 z dnia 19 marca 2021 - Stanowisko ds. księgowości1962
stan 01.01.20212020
Słupskie Centrum Usług Wspólnych1768
Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku752
Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku748
Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku695
Przedszkole Miejskie nr 4 "Królestwo Skrzatów" w Słupsku714
Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku740
Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku744
Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku742
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 "Zamek Skarbów" w Słupsku725
Przedszkole Miejskie nr 9 "Akademia Uśmiechu" w Słupsku701
Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku721
Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku793
Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku719
Przedszkole Miejskie nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w Słupsku729
Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku717
Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku737
Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku727
Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku723
Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku712
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Kraina" w Słupsku738
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy2/SCUW/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 - Stanowisko ds. kadr1540
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 - Stanowisko ds. księgowości - 2 etaty1352
Uchwała Nr XXXI/510/21 Rady miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiay Uchwały nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej " SCUW" oraz nadania jej statutu712
Zarządzenie nr 44/2019 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora SCUW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego SCUW611
Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Słupskiego Centrum Usług Wspólnych709
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2021 z dnia 14 września 2021 -Stanowisko ds. księgowości1489
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 5/SCUW/2021 z dnia 11 października 2021 - Stanowisko ds. księgowości1037
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 6/SCUW/2021 z dnia 11 października 2021 -Stanowisko ds. kadr1352
Zapytanie ofertowe-Postępowanie 1/2021 - zakup mebli biurowych636
Zapytanie ofertowe-Postępowanie 2/2021 - zakup sprzętu informatycznego668
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 7/SCUW/2021 z dnia 09 listopada 2021 - stanowisko ds. księgowości913
Zapytanie ofertowe- Postępowanie 3/2021 - zakup mebli biurowych717
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy 8/2021 z dnia 25 listopada - ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych900
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 9/SCUW/2021 z dnia 1 grudnia 2021 -stanowisko ds. księgowości955
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 10/SCUW/2021 z dnia 1 grudnia 2021 -stanowisko ds. kadr1066
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2022 z dnia 15 stycznia 2022 r. -stanowisko ds. kadr1544
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2/SCUW/2022 z dnia 28 stycznia2022 r. - stanowisko ds. księgowości968
Zapytanie ofertowe-Postępowanie 1/2022-zakup papieru ksero496
Słupskie Centrum Usług Wspólnych1093
Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku467
Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku443
Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku439
Przedszkole Miejskie nr 4 "Królestwo Skrzatów" w Słupsku438
Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku457
Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku454
Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku455
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 "Zamek Skarbów" w Słupsku457
Przedszkole Miejskie nr 9 "Akademia Uśmiechu" w Słupsku462
Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku444
Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku464
Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku460
Przedszkole Miejskie nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w Słupsku458
Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku447
Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku 451
Przedszkole Miejskie nr 24 "Niedźwiadek Szczęścia " w Słupsku 463
Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku459
Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku711
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku 472
Szkoły Podstawowe487
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3/SCUW/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.720
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 4/SCUW/2022 z dnia 12 lipca 2022 r.730
Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 maja 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2021 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego 415
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 5/SCUW/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.740
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. ilości zakupionego papieru ksero w latach 2015-2018943
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący umowy o świadczenie obsługi prawnej/świadczenie pomocy prawnej z radcą prawnym lub adwokatem859
Wniosek o udzielenie informacji publicznej 362
Wniosek o udzielenie informacji publicznej-zakup sprzętu informatycznego364
Wniosek o udzielenie informacji publicznej- dot. "Aktywnej tablicy"370
Wniosek o udzielenie informacji -ubieganie się o dofinansowanie w oparciu o kryterium V361
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 6/SCUW/2022 z dnia 5 października 2022r.-stanowisko ds. księgowości697
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 7/SCUW/2022 z dnia 25 października 2022 r.- stanowisko ds. księgowości667
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 8/SCUW/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. -stanowisko ds. płac613
Uchwała Nr LII/762/22 Rady Miejskiej W Słupsku z dnia 30 listopada 2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 27 czerwca 2018r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "SCUW" oraz nadania jej statutu294
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 9/SCUW/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. - stanowisko ds. księgowości1625
Wniosek o udzielenie informacji publicznej- Aktywna Tablica 2023831
Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród " w Słupsku210
Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku208
Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku206
Przedszkole Miejskie nr 4 "Królestwo Skrzatów" w Słupsku200
Przedszkole Miejskie nr 5 "Wesoła Piąteczka" w Słupsku197
Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku202
Przedszkole Miejskie nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku212
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 "Zamek Skarbów" w Słupsku205
Przedszkole Miejskie nr 9 "Akademia Uśmiechu" w Słupsku203
Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku222
Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku199
Przedszkole Miejskie nr 12 "Calineczka" w Słupsku203
Przedszkole Miejskie nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w Słupsku200
Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku198
Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku196
Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku201
Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku193
Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku215
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku199
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku204
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku198
Słupskie Centrum Usług Wspólnych478
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku191
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku189
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku195
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku191
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku182
Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdr. por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku225
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku195
Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku205
Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Słupskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Słupskiego Centrum Usług Wspólnych225
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1/SCUW/2023 z dn. 28 czerwca 2023r.-stanowisko ds. płac2313
Razem254608

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 255077