Słupskie Centrum Usług Wspólnych

Załączniki:

  • SCUW - Bilans jednostki 2022.pdf 
  • SCUW - Informacja dodatkowa 2022.pdf 
  • SCUW - RZiS - 2022.pdf 
  • SCUW - Zestawienie zmian funduszu - 2022.pdf